1. Vrtání děr diamantovým nářadím ve všech stavebních materiálech do průměru 800 mm
 • otvory pro kabeláž a trubky, světlíky, pro odvětrání radonu a vlhkosti, prostupy pro rozvody tepla
 • vrty pro sloupky, dodatečné vsazení zábradlí, hrazení a podobně, komínové otvory, kulatá okna

2. Řezání komunikací s živičným a betonovým krytem do hloubky řezu 500 mm
 • řezání asfaltu i betonu s armováním, řezání dilatačních spár v různých šířkách
 • vyřezání divokých spar a komůrek v živičném a betonovém krytu (letiště, dálnice)

3. Řezání konstrukcí diamantovými nástroji do hloubky řezu 800 mm jednostranně
 • řezání stěnových konstrukcí pro okna a dveře, řezání panelů,  stropních a mostních konstrukcí
 • dělení masivních konstrukcí nad 800 mm diamantovým lanem

4. Broušení a frézování betonových podlah
 • drážkování a rýhování podlah, broušení kamených teras a betonu
 • odfrézování vrstev znečištěným olejem, lepidel po dlažbě a nerovností

5. Řezání a frézování protiskluzových a odvodňovacích drážek v betonu
 • Odvodňovací kanály (drážky) okolo obráběcích strojů a strojírenských provozech (kamenosochařství, sklárny, průmyslová výroba apod.)
 • V objektech živočišné výroby rozměr 15 mm x 15 mm (drážky - v kravínech, teletnících, ve stájích apod.), takto upravený povrch má příznivý vliv na produkci mléka a zabraňuje poranění končetin zvířat

6. Demoliční a bourací práce
 • provedení demoličních prací a bourání objektů zemní technikou
 • demoliční práce ruční technikou

7.  Zalévání mrazových trhlin a dilatací asfaltovou zálivkou
 • všechny AB a CB povrchy- silnice, dálnice, letiště, kolejových tratí, parkoviště, těsnění mostních říms