1. Wiercenie otworów narzędziami diamentowymi we wszystkich materiałach budowlanych o średnicy do 800 mm
 • Otwory dla okablowania i rur, wentylacji itd.
 • Otwory dla okapów kuchennych
 • Otwory wentylacyjne radonu i wilgotności
 • Dodatkowe rozwiązania systemów kominowych
 • Przepusty rozprowadzania ciepła
 • Pobieranie próbek
 • Otwory pod kotwy maszyn
 • Otwory dla okien okrągłych i świetlików
 • Otwory dla słupków - np. dodatkowe osadzenie balustrady, ogrodzenia itp.

2. Cięcie dróg o nawierzchni żywicznej i betonowej do głębokości 320 mm
 • Cięcie szczelin dylatacyjnych o różnych szerokościach (głównie autostrady)
 • Cięcie asfaltu i betonu ze zbrojeniem

3. Cięcie konstrukcji narzędziami diamentowymi do głębokości 800 mm jednostronnie
 • Cięcie otworów montażowych w konstrukcjach ściennych, dla okien i drzwi
 • Cięcie konstrukcji sufitowych i podłóg
 • Cięcie konstrukcji mostowych
 • Dzielenie konstrukcji masywnych nad 800 mm drutem diamentowym

4. Cięcie i wycinanie rowków w betonie i powierzchni żywicznej o szerokości rowka do 20 mm i do głębokości cięcia 200 mm
 • Rowki do dodatkowego ułożenia kabli optycznych na drogach miejskich
 • Wycinanie spoin na dziko i komórek w powierzchni żywicznej i betonowej (lotniska, autostrady)

5. Szlifowanie i frezowanie posadzek betonowych
 • Frezowanie warstw zanieczyszczonych olejem, klejów po płytkach i nierówności
 • Szlifowanie podłóg przed układaniem powłok wzmacniających
 • Szlifowanie betonu
 • Szlifowanie tarasów z kamienia
 
6. Frezowanie rowków antypoślizgowych i odwadniających w betonie
 • Kanały odpływowe (rowy) wokół maszyn obróbkowych i w zakładach przemysłowych (rzeźbiarstwo w kamieniu, huty szkła, produkcja przemysłowa itp.)
 • W obiektach produkcji zwierzęcej rozmiar 15 mm x 15 mm (wgłębienia w oborach, w oborach dla cieląt itp.), w taki sposób zmodyfikowana powierzchnia ma pozytywny wpływ na produkcję mleka i zapobiega zranieniu kończyn zwierząt gospodarczych.

7. Rozbiórka i burzenie
 • Wykonywanie prac rozbiórkowych i burzenie obiektów sprzętem do robót ziemnych
 • Prace rozbiórkowe techniką ręczną

8. Wypożyczalnia wycinarki do fug (narzędzia)
 • Warunki i parametry pożyczanych narzędzi znajdują się na  osobnej stronie